Mengenai al-Qayyim


VISI
Menerajui Ummah ke arah penghayatan al-Quran dan al-Sunnah

MISI
Menyemarakkan penerangan Islam yang sebenar berdasarkan manhaj Salaf al-Soleh
Berperanan sebagai pusat rujukan dan penyebaran ilmu
Membudayakan al-Sunnah dalam kehidupan masyarakat


Carta Organisasi IQ Pusat


Carta organisasi IQ Cawangan Negeri Perak